Våra maskiner

Genom att ständigt utbilda vår personal och vara lyhörda för ny process/produktionsteknik ser vi till att alltid ligga i framkant vad gäller utveckling och teknik.

Modulpac AB har en modern maskinpark varav merparten är helelektriska maskiner och täcker ett stort spann vad gäller tonnage i låskraft. Modulpac arbetar ständigt med att uppdatera sin maskinpark och vi arbetar med de ledande maskinleverantörerna vilket borgar för långsiktighet och god service.

Vid nyinköp väljs uteslutande helelektriska formsprutor. Produktionen bedrivs på ett högeffektivt och resurssnålt sätt vilket gör oss, gentemot omvärlden, konkurrenskraftiga.

Även övrig maskinutrustning såsom ex robotar är från ledande leverantörer med god service. All vår produktionsutrustning är kopplad till realtidsmätning där TAK (OEE) är ledord som ständigt bevakas och ligger till grund för uppföljning och beslut.

Genom att vi nu har två fabriker ger det oss möjlighet att producera i ISO klass 8 och livsmedelsklassad produktion. Detta gör oss flexibla när det gäller produktion och ger våra kunder en stor säkerhet i tillgängligheten.