Produktionsenheter

Många är väl de plasttillverkare i Skandinavien som efter hand har byggt ett litet renrum i sina befintliga lokaler, där ibland även vi. Men nu har vi tagit steget fullt ut med vår nya renrumsanläggning, enligt ISO klass 8. Om efterfrågan finns, har vi möjlighet att uppgradera till lägre ISO klasser utifrån våra kunders krav. Detta ger oss en enorm fördel då allt redan i planeringsstadiet kunde designas och konstrueras med rätt förutsättningar. Detta är vår västra fabrik.

Vi har givetvis fortfarande kvar produktion på Industrigatan 11 där hela produktionsytan är hygienklassad. Detta är en mycket modern plastfabrik som lever upp till våra och våra kunders högt ställda krav på att producera kvalitetsprodukter i en effektiv och rationell produktion. Detta är vår östra fabrik.

Produktionslinjen består av formsprutor av absolut högsta kvalitet. Alla maskiner är helautomatiska. De är försedda med kartongväxlare för en högeffektiv produktion. Vår produktion sker i en modern och väl anpassad maskinpark som gör att vi kan producera långa serier på ett lönsamt sätt samtidigt som vi kan producera korta specialserier mycket rationellt.

I vårt moderna renrum producerar vi förslutningar till Läkemedelsindustrin. Modulpac AB producerar enligt Läkemedelsbranschens krav på hygien och spårbarhet, ISO klass 8.