Utveckling

Utveckling

På Modulpac har vi ambitionen att vara ledande när det gäller produktutveckling inom vår bransch. Därför har vi satsat mycket på en egen konstruktionsavdelning där vi tar fram såväl egna produkter som kundunika lösningar efter dina önskemål. Vi konstruerar produkter som är anpassade till ditt produktionsflöde och som tillgodoser alla dina krav på funktionalitet, design och specifika säkerhetsföreskrifter.

I kundunika projekt är vi gärna delaktiga i ett tidigt skede för att säkerställa slutproduktens efterfrågade kvalitet vad gäller design, funktion och mekaniska egenskaper.

Under produktutvecklingens gång kan vi erbjuda dig designprototyper från vår 3Dprinter, vi kan även ta fram provverktyg och utvecklingsavdelningen förfogar över två egna formsprutor där provkörningar och tester sker.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och ISO 13485 samt godkända som leverantör till livsmedels- och läkemedelsbranschen. Även vår produktutveckling är certifierad enligt ISO 13485.