Konstruktion & Design

Produktutveckling är viktigt för företag som vill växa och vill vara framstående inom sin specifika bransch. Modulpac har därför satsat på en egen konstruktionsavdelning där vi tar fram nya produkter, såväl egna som kundunika. För kundunika produkter erbjuder vi oss att i ett tidigt skede vara delaktiga i våra kunders projekt för att säkerställa slutproduktens efterfrågade kvalitet, design och mekaniska egenskaper.

Som kund till oss, kan vi hjälpa dig med din konstruktion och design, om så önskas. Under produktutvecklingens gång kan vi även erbjuda designprototyper och därefter ta fram ett provverktyg om behovet finns.

Vår ambition är att jobba tillsammans med vår kund, från idé till leverans av färdig slutprodukt.

Unik förpackning

Som kund till oss, erbjuder vi att ta fram en förpackning som passar dig och din produkt på bästa sätt!

Vi, precis som många andra, utvecklas och gläds genom utmaningar. De som kommer till oss förväntar sig ofta en unik lösning som även skall fungera i en tufft konkurrerande miljö. Många önskar att deras produkt på ett positivt sätt skall särskilja dem från övriga på marknaden. Det kan gälla design, funktion, miljövänlighet, kostnadseffektivitet eller en kombination.

Det är inte alltid lätt, men tack vare vår erfarenhet och unika förmåga att komma fram till innovativa lösningar, gör det oss till din självklara partner. Dessa egenskaper utmärker Modulpac mot övriga, samtidigt som det speglar av sig på din framtida produkt. Du är alltid välkommen att utmana vår slogan ”Modulpac, för förpackningens bästa.”

Vi har våra kunder att tacka, för att vi idag har en ledande position när det kommer till plastförpackningar.

Aseptiskt täta förpackningar:

Modulpac har utvecklat ett kostnadseffektivt patenterat förslutnings system som möjliggör att vår kunds förpackning blir aseptiskt tät.
Syrepermeabiliteten blir så låg att en aseptiskt fylld produkt klarar minst ett års förvaring i rumstemperatur utan att den blir förstörd.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Profilering

Förutom att ge produkten ett eget utseende genom ex färg och form så kan vi ytterligare hjälpa dig att profilera din produkt. Du hittar flera exempel på hur vi kan assistera dig här nedan.

Tryckning,
Genom tryckta detaljer kan du ge just din produkt det lilla extra. En snygg och välgjord grafisk design gör att din produkt eller produktlinje får den utstrålning som ni vill att den ska ha. Trycket bidrar till att den tänkta användaren fångar uppmärksamhet på just din produkt och då hjälper till att förmedla ert budskap till användaren. Vi jobbar med många olika tekniker:

IML 
eller In-Mould-Labeling är en metod där dina produkter blir försedda med en etikett samtidigt när de produceras. En robot placerar etiketterna i sprutformen och hålls på plats med elektrostatiskt elektricitet. Vid insprutning av materialet smälter etiketten ihop med produkten och blir till en enhet.
IML-etiketter trycks i hög kvalitet med flera olika trycktekniker och ger dina produkter ett personligt och proffsigt utseende. Vi tar inte själva fram etiketten hos oss men kan givetvis hjälpa dig med detta då vi har kontakt med ett flertal tryckerier som hjälper oss. Etiketten är gjord av samma material som produkten, detta gör återvinningen av materialet enkelt.

Tampongtryck är en tryckteknik där en gummi kudde hämtar färg från en kliché och trycker sedan avbildningen på till exempel en kapsyl. Gummits mjuka egenskaper gör att man får ett bra resultat även på ojämna ytor.
Vi kan trycka en logotyp på kapsyler som visar era kunder ditt varumärke när förpackningar syns uppifrån i affären. Detta ger en snabbt igenkännande av just din produkt.

Etiketter är ytterligare ett alternativ att med tryckteknik få fram ditt budskap. Vi har etiketteringsmaskiner så vi kan hjälpa till med applicering av etiketter åt dig.

Om du har frågor angående möjligheter för just din produkt så är du välkommen att kontakta oss.

Verktyg

Bra verktyg är en förutsättning för rationell och ekonomisk formsprutning av plast.

Vår egen konstruktions- och verktygsavdelning ger oss en flexibilitet och snabbhet i arbetet med att ta fram nya verktyg. Verktygsavdelningen hanterar även service och underhåll på alla de verktyg som redan finns i vårt verktygsförråd. Fördelarna blir många men framförallt är det en garanti att vi leverera produkter av hög och jämn kvalitet över lång tid med optimal ekonomi för dig som kund.