All verksamhet på Modulpac, från idé, utveckling och tillverkning, planeras och styrs med avseende på kvalitet och miljö. Miljöledning och kvalitetsledning integreras ofta i ett och samma system, vilket det gör här på Modulpac

Modulpac har ett väl implementerat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi certifierade oss redan år 1997 enligt ISO 9001 och under 2005 blev vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under 2016 blev vi certifierade enligt ISO 13485 - internationellt erkänd kvalitetsstandard som anger kraven i kvalitetsledningssystem för konstruktion och tillverkning av medicintekniska produkter.

I slutet av 2021 blev vi FSSC 22000 certifierade. FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Genom att vara certifierade skapar vi även förutsättningar för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som ställs av våra kunder men också av myndigheter och leverantörer, oavsett om det gäller produktkvalitet, tillgänglighet och leveranstider samt bemötande och engagemang.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är väl implementerat och syftar till att tydliggöra roller och ansvarsuppgifter. Vi låter övergripande policys och mål genomsyra och konkretiseras i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Att erbjuda fortbildning av personal ser vi som en viktig del i kvalitetsarbetet.

 

Vårt arbete bygger på de åtta kvalitetsledningsprinciperna:

-       Kundfokus

-       Ledarskap

-       Medarbetarnas engagemang

-       Processinriktning

-       Systemangreppssätt för ledning

-       Ständiga förbättringar

-       Faktabaserade beslut

-       Ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer

Vårt mål - uppfylla marknadskrav såsom kundkrav, myndighetskrav, lagar och förordningar.

 

Miljön

Vi ser på miljöfrågorna som en naturlig del av vår verksamhet, vi har sedan flera år tillbaka levererat våra produkter i diverse miljöplaster, däribland återvunnet PCR-material, PIR-material samt flera biocirkulära massbalans material. De biocirkulära massbalans materialen bygger på att ingående komponenter är återvunna, exempelvis matolja, tallolja mm. som annars är en restprodukt i sin process.

Vi strävar alltid efter att köpa den bästa produkten ur miljösynpunkt, källsortera våra restprodukter så att de kan återvinnas i största möjliga utsträckning samt att välja bästa möjliga transport för leveranser.

Ett stort steg och mål i vårt miljöarbete togs under 2021 då vi certifierade oss enligt ISCC+, detta är en global hållbarhets certifiering. ISCC+ innebär bland annat att vi kan säkerställa spårbarheten genom alla led i produktionskedjan för bio-cirkulära material. Denna standard genomsyrar och ställer höga krav på allt från arbetsvillkor och mänskliga rättigheter till hållbara och miljövänligare processer inom framställningen av dessa plaster. Med denna certifiering ökar också tillgängligheten och vårt utbud av Bio-material, vilket i sin tur gynnar våra kunder så att vi tillsammans kan göra bra, ansvarfulla val av material till våra produkter.     

Vänligen kontakta quality@modulpac.se, om du vill veta mer om Modulpacs policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

 

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
SvenskaEnglishDeutsch