Inledning 

All personuppgiftsbehandling utförd av Modulpac AB (org. nr 556220-4858) (härefter ”Modulpac”) sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. På Modulpac värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy redogör vi för hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor om Modulpacs personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på: 

Modulpac AB 
Västergatan 16 
341 50 Lagan                                     
E-mail: info@modulpac.se
Telefon: 0372-255 00 


1. Personuppgifter 

1.1 Potentiella kunder 
Kontaktuppgifter om dig som potentiell kund tar vi fram på olika sätt, exempelvis kan vi komma i kontakt med dig på en mässa eller inhämta uppgifter från ditt företags hemsida. För att kontakta dig och informera om våra tjänster har vi efter en intresseavvägning funnit ett berättigat intresse av att behandla namn, email, telefonnummer, företagsnamn, befattning och adress för att se om ni är intresserade av våra tjänster. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas från flera källor och gallras då uppgifterna ej längre behövs för det insamlade syftet eller att ni blivit kund eller avsagt er vidare kontakt.  

1.2 Nuvarande kunder 
Är du en kontaktperson hos en av våra nuvarande kunder behöver vi dina uppgifter för att kontakta dig. Information som kan samlas in är exempelvis kontaktuppgifter som hämtas online och offline, inklusive personuppgifter från webbplatser, kontakt per telefon eller email och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).  Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller när du kontaktar oss per email, telefon eller möte. 

Ändamål: Syftet är att kunna behandla supportärenden, besvara frågor, skicka ut offerter, lämna ut produktinformation, fullgöra avtal eller förmedla information om Modulpac. 

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer, befattning och adress. 

Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på lagstödet berättigat intresse. Vi har ett intresse att behandla personuppgifter för att fullfölja våra skyldigheter mot kunder, leverantörer och andra intressenter samt uppfylla våra avtalsåtaganden. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas från flera källor och när uppgifterna inte längre behövs i det syfte för vilka de samlats in för. Exempelvis om du varit kund hos oss sparar vi uppgifter om dig om ditt företag i 10 år efter senaste kontakt, för att kunna försvara rättsliga krav (preskriptionstid).  

1.2.1 Bokföring och räkenskaper 
Ändamål: Syftet är att kunna behandla fakturaunderlag, fakturor, verifikat och andra räkenskapshandlingar. 

Kategorier av personuppgifter: Namn, fakturareferens, företagsuppgifter, fakturaunderlag och räkenskapshandlingar.
Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på lagstödet rättslig förpliktelse. Modulpac har en skyldighet att behandla uppgifter i enlighet med lag.  

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas vid ingående av avtalet och sparas sedan i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen. 

1.3 Leverantörer 
Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter:  
Arbetar du för någon av våra leverantörer kan vi komma att behöva samla information som kan hämtas online och offline, från webbplatser, via kontakt per telefon eller email eller från evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, möten).  Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när vi gör en förfrågan om en produkt eller när vi/du har kontakt med oss per email, telefon eller möte. 
Ändamål: Syftet är att kunna begära in offerter, få produktinformation eller förmedla information om Modulpac. 

Kategorier av personuppgifter: Namn, email, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer, befattning och adress. 

Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på lagstödet berättigat intresse. Vi har ett intresse att behandla personuppgifter för att fullfölja våra skyldigheter mot våra leverantörer samt uppfylla våra avtalsåtaganden. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas från flera källor och när uppgifterna inte längre behövs i det syfte för vilka de samlats in för. Exempelvis om du varit leverantör till oss sparar vi uppgifter om dig och ditt företag i 10 år efter senaste kontakt, för att kunna försvara rättsliga krav (preskriptionstid).  

1.3.1 Bokföring och räkenskaper 
Ändamål: Syftet är att kunna behandla fakturor, följesedlar, verifikat och andra räkenskapshandlingar. 
Kategorier av personuppgifter: Namn, fakturareferens, företagsuppgifter, följesedlar och räkenskapshandlingar.

Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på lagstödet rättslig förpliktelse. Modulpac har en skyldighet att behandla uppgifter i enlighet med lag.   

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas vid ingående av avtalet och sparas sedan i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen. 

1.4 Prenumeration av nyhetsbrev 
Detta innefattar alla som kommer i kontakt med oss för att ta del av vårt nyhetsbrev. 

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter: Personuppgifterna inhämtas då den registrerade fyller i formuläret för prenumeration av nyhetsbrev på vår hemsida eller på annat sätt informerar oss om att de vill erhålla vårt nyhetsbrev alternativt för nuvarande kunder så inhämtas informationen när kund registreras och kontaktperson överlämnar sina kontaktuppgifter. 

Ändamål: Skicka nyhetsbrev med information och nyheter från Modulpac. 

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-postadress och företagsnamn. 

Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på samtycke samt för nuvarande kund berättigat intresse vid första utskick och väljer du att fortsätta prenumerera så har vi fortsatt ditt samtycke att ta emot våra nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp prenumerationen av vårt nyhetsbrev genom länken längst ned i respektive nyhetsbrev. 

Lagringsperiod: Så länge du samtycker till att få vårt nyhetsbrev. 


2. Arbetssökande 

2.1 Spontanansökan 
Ändamål: Syftet med behandlingen är att kunna ta emot och kommunicera med Personer som önskar att arbeta på Modulpac.  

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, meritförteckning, personligt brev och CV. 

Laglig grund: Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på berättigat intresse. Modulpac har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för din spontana arbetsansökan i syfte att tillgodose dina önskemål. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna inhämtas när arbetsansökan inkommer och gallras som senast två 

(2) år efter sista kontakt, för att kunna försvara rättsliga anspråk, i enlighet med diskrimineringslagstiftning.  

Övriga upplysningar: I detta stadie kommer Modulpac inte att efterfråga fler uppgifter. Personnummer och/eller känslig information undanbedes därför. 

2.2 Ansökan för utannonserad tjänst 
Ändamål: Syftet med behandlingen är att kunna ta emot, besvara och utvärdera arbetsansökningar för en utannonserad tjänst.  
Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, meritförteckning, personligt brev och CV. 

Laglig grund: Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna administrera rekryteringen i syfte att bl.a. kunna bedöma vilken kandidat som bäst uppfyller vår kompetensprofil. 

Lagringsperiod: Dokumentation och underlag som krävs för att Modulpac ska fullgöra sina skyldigheter samt för att kunna försvara eventuella rättsliga anspråk enligt diskrimineringslagstiftning. Sparas i två (2) år. 

Övriga upplysningar: I detta stadie kommer Modulpac inte att efterfråga fler uppgifter. Personnummer och/eller känslig information undanbedes därför. 

 

3. Hemsidebesökare  

Modulpac använder cookies på sin hemsida. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda Modulpacs hemsida som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. 
Vi använder cookies för att göra användandet av vår hemsida lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter dig som hemsidebesökare. Informationen som samlas in genom cookies används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på hemsidan sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. 
Modulpac använder även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. 
Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Du kan via vår Cookie banner ställa in vilka cookies du samtycker till. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra i dina inställningar på din webbläsare.    
På vår hemsida har vi på vissa sidor bäddat in filmer publicerade på YouTube. Filmerna visas med YouTubes spelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Se separata villkor och lagringstid på YouTubes hemsida. 

Vi har även en länkning till Google för att kunna ge hemsidebesökaren information om karta och vägbeskrivning till våra enheter. Se separata villkor och lagringstid på Googles hemsida. 

 

4. Vem lämnar vi dina personuppgifter till? 

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vissa behandlingar, som sker med hjälp av underleverantörer eller samarbetspartners (t.ex. IT-leverantörer, återförsäljare, rekryteringsföretag och revisorer) kan komma att delas med dessa parter – men endast i den mån det behövs. 


5. Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES 

Modulpac arbetar för att inte överföra personuppgifter utanför EU/EES (tredjeland), i de fåtal fall sådan överföring sker har Modulpac säkerställt att leverantörerna efterlever kraven i GDPR. 

Modulpac säkerställer att de personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter gör detta på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftning. Detta innebär att Modulpac tillser att personuppgiftsbiträdet har en adekvat skyddsnivå för sin behandling av personuppgifter. 

 

6. Dina rättigheter 

Du har möjlighet att utnyttja dina rättigheter enligt nedanstående av oss kostnadsfritt genom att kontakta oss. Får vi in en sådan begäran kan vi behöva säkerställa din identitet med lämpliga säkerhetsåtgärder i syfte att hindra obehöriga från att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer att besvara din begäran utan dröjsmål men senast inom 30 dagar efter det att din begäran kommit oss tillhanda. Du har nedanstående rättigheter: 

a) Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till och besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Informationen är lättbegriplig och utlämnas kostnadsfritt i elektronisk form.  

b) Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller på annat sätt är felaktiga. 

c) Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om behandlingen grundar sig på samtycke eller behandlats på ett olagligt sätt. Radering gäller dock inte de uppgifter som Modulpac genom lagkrav är skyldiga att bevara. 

d) Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Begränsningen av personuppgifter skulle t.ex. vara aktuellt:
1. under den tid det tar oss att kontrollera att dina uppgifter är korrekta; 2. under den tid det tar oss att kontrollera om vårt berättigade intresse av en behandling väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter; 3. för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;  4. om behandlingen är olaglig men du vill att behandlingen ska begränsas istället för att raderas. 

e) Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du gör en sådan invändning, tar Modulpac din invändning i beaktande och gör ny helhetsbedömning av våra berättigade intressen och dina fri- och rättigheter. 

f) Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de personuppgifter som grundar sig på samtycke eller avtal och som du själv har tillhandahållit oss.  

 

8. Kontaktuppgifter till Integritetsmyndigheten (IMY) 

Vi ber dig att alltid kontakta oss först för att ge oss chansen att avhjälpa eventuella missförstånd eller felaktigheter från vår sida när det gäller behandling av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet för klagomål om du anser att vi inte uppfyller de krav som ställs på oss. Integritetsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. https://www.IMY.se/kontakta-oss/

 

9. Ändring av integritetspolicy  

Modulpac kan vid behov uppdatera sin integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida.  

 

Version 

Datum 

Förändringar

Ansvarig

1.0 

2021-06-08

Ny policy 

SI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
SvenskaEnglishDeutsch