Besök fabrikerna

 

Produktionslinjen består av formsprutor av absolut högsta kvalitet. Alla maskiner är helautomatiska. De är försedda med kartongväxlare för en högeffektiv produktion. Vår produktion sker i en modern och väl anpassad maskinpark som gör att vi kan producera långa serier på ett lönsamt sätt samtidigt som vi kan producera korta specialserier mycket rationellt.

Monteringsmaskin för att montera komponenterna som ingår i de barnskyddande kapsylerna, såsom inner- och ytterdelar.

Bra verktyg är en förutsättning för rationell och ekonomisk formsprutning av plast. Vi arbetar därför bara med Europas ledande verktygstillverkare - en garanti för produkter av hög kvalitet med optimal ekonomi.

I vårt moderna renrum producerar vi plastdetaljer till Läkemedelsindustrin. Modulpac AB producerar enligt Läkemedelsbranschens krav på hygien och spårbarhet, ISO klass 8, ISO certifikat 13484