Produktionsledande faciliteter

Många är väl de plasttillverkare i Skandinavien som efter hand har byggt ett litet renrum i sina befintliga lokaler, där ibland även vi. Men nu har vi tagit steget fullt ut med vår nya renrumsanläggning, enligt ISO klass 8. Om efterfrågan finns, har vi möjlighet att uppgradera till lägre ISO klasser utifrån våra kunders krav. Detta ger oss en enorm fördel då allt redan i planeringsstadiet kunde designas och konstrueras med rätt förutsättningar. Detta är vår västra fabrik.

Vi har givetvis fortfarande kvar produktion på Industrigatan 11 där hela produktionsytan är hygienklassad. Detta är en mycket modern plastfabrik som lever upp till våra och våra kunders högt ställda krav på att producera kvalitetsprodukter i en effektiv och rationell produktion. Detta är vår östra fabrik.