Livsmedel

Livsmedelsindustrin har ofta ett behov av att sticka ut lite extra. Många har behov av att få en egen designad förpackning för att stärka sitt varumärke. Ofta finns det stora volymer som gör det möjligt att ta fram ett eget verktyg till en rimlig kostnad. Vi har även flera standardförslutningar som fungerar väldigt bra för livsmedelsprodukter. Man kan även producera standardprodukter i specialfärger för att matcha exempelvis etiketter.

Kontakta oss så hjälper vi dig att sticka ut.