Renrumsproduktion ISO klass 8

Modulpac kan stolt presentera en alldeles ny renrumsanläggning med den senaste tekniken, bokstavligt införd uppifrån och ända ner. Vi siktar alltid framåt för att överträffa de höga kraven i den farmaceutiska sektorn, och den investeringen har satt oss i en framträdande position.

I Modulpacs nya toppmoderna renrumsanläggning för formsprutning utnyttjas den sofistikerade ventilationsprincipen ”Temperaturkontrollerat laminärt luftflöde” (TLA). TLA-metoden används även för infektionskontroll i de bästa operationsrummen, och vid evidensbaserad medicinsk behandling av astma. Precis som vid traditionell deplacerande ventilation, använder TLA konvektionsströmmar som förberedda metoder för att föra bort värme och föroreningar från oönskade ställen. TLA kan dra fördel av de naturliga luftrörelserna i ett rum istället för att motverka dem. Vi skapar underverk för effektiv ventilation, komfort och energiförbrukning.

Installationen med Modulpac är imponerande, med 1 000 m2 renrumsproduktion där luftvolymen ändras ca 15–20 gånger i timmen (mätt upp till 3 meter över golvnivån). Tillförselluften filtreras vid filterklass H14, vilket innebär 99,997 % separation av den mest genomträngande partikelstorleken.

TLA:s högeffektiva ventilation, kombinerat med alla elektriska formsprutare, möjliggör bekvämt låga temperaturskillnader mellan tillförd och utsläppt luft. Det i sin tur möjliggör extremt låg energiförbrukning för mekanisk kylning. Skillnaden jämfört med ett traditionellt lufttransportsystem är ca 3 gånger. Vilket förstås också mycket väl märks på anläggningens ekologiska fotavtryck.