Kvalitet och miljö

Modulpac satsar mycket kraft på vårt förbättringsarbete. Vi jobbar mycket aktivt med våra verksamhetssystem och ser nyttan med att skapa hållbara rutiner som fungerar i praktiken. Det finns hela tiden förbättringar och effektiviseringar att göra och detta ser vi som nyckeln till ett framgångsrikt företag.

Vi fokuserar mycket på vår miljö och jobbar med återvinning och källsortering, vi har även börjat producera produkter med bio-plast. Bioplast är plast utvunnen ur exempelvis sockerrör eller andra stärkelserika växter.