Plomberkapsyl

Där ringen på kapsylen blir kvar på kapsylen efter öppning.